KUŞ İNŞAAT
İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI - ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT - ONARIM İŞLERİ
Cumhuriye Mh. Cengiz Topel Cd. No:66
bilgi@kusinsaat.com.tr
0222 231 30 72

Müminlerin annesi: Hazreti Fatıma

22.11.2020 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) kızı, Dördüncü Halife Hazreti Ali'nin eşi, ehlibeytin ve müminlerin annesi Hazreti Fatıma, vefatının 1388. yılında yad ediliyor.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.s) soyunu devam ettiren kızı ve Dördüncü Halife Hazreti Ali'nin eşi Hazreti Fatıma, temsiliyet, muhabbet, merhamet, adalet ve sabır üzerine inşa ettiği anneliğiyle mümin kadınlara örnek oldu.

Hazreti Fatıma (r.anha)

Miladi 609 yılında Mekke’de doğdu. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in en küçük kızıdır. Lakabı “beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın” anlamında Zehra olmakla beraber “iffetli ve namuslu kadın” anlamındaki Betül lakabıyla da anılmıştır.

Siyer kaynaklarında Hz. Fatıma (r.anha)’nın adı ilk kez müşriklerin Hz. Peygamber (s.a.s.)’e karşı gerçekleştirdikleri bir saldırı vesilesiyle geçer. Buna göre Kâbe’de namaz kılmakta olan Rasul-i Ekrem (s.a.s.)’in secdeye vardığı sırada omuzlarına müşriklerden Ukbe b. Ebu Muayt tarafından bir deve işkembesinin atılması üzerine küçük yaştaki Fatıma koşarak babasının üzerindeki pislikleri temizlemiş ve bunu yapanlara kızıp söylenmiştir. Hicretten bir müddet sonra Hz. Fatıma (r.anha)’nın yanlarında Hz. Ali (r.a.) ile annesi Fatıma bint. Esed (r.anha) olduğu halde Sevde (r.anha), kız kardeşi Ümmü Gülsüm (r.anha) ve Ebu Bekir (r.a.)’in ailesiyle birlikte Medine’ye hicret ettikleri bilinmektedir.

Önce Hz. Ebu Bekir (r.a.), ardından da Hz. Ömer (r.a.) Hz. Fatıma (r.anha) ile evlenmek istedi. Allah Rasulü (s.a.s.) her iki teklife de olumlu cevap vermemiş, bunun ardından Hz. Ali (r.a.) Fatıma (r.anha)’ya talip olmuş ve o da bu talebi kabul etmiştir. O sıralarda fakir bir delikanlı olan Hz. Ali (r.a.) mehir verecek kadar malı bulunmadığından Bedir Gazvesi’nde ganimetten payına düşen zırhı, bazı rivayetlere göre ise devesini ve bir kısım eşyasını satarak 450 dirhem gümüş civarında bir mehir vermiştir. Düğün esnasında Hz. Fatıma (r.anha)’nın çeyizi kadife bir örtü, içine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve deriden yapılma iki su kabından ibaretti.

Hz. Fatıma (r.anha) hicretin 3. yılının ramazan ayında (Şubat 625) ilk çocuğu olan Hasan’ı, bir yıl sonra Şaban (Ocak) ayında Hüseyin’i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda küçük yaşta ölen Muhassin ile Ümmü Gülsüm ve Zeyneb doğdu. Evliliklerinin ilk yıllarında Hz. Ali (r.a.) ile Fatıma (r.anha) arasında küçük çapta bazı anlaşmazlıklar olmuş ancak Rasul-i Ekrem (s.a.s.)’in aralarını bulması ve Hz. Fatıma (r.anha)’ya kocasına itaati tavsiye etmesi üzerine kırgınlıklar sona ermiş, Hz. Ali (r.a.) de artık eşini hiçbir şekilde üzmeyeceğine dair söz vermiştir.

Uhud Gazvesinde on hanımla birlikte gazilere yiyecek ve su taşıyan Hz. Fatıma (r.anha) aynı zamanda yaralıları tedavi etmiştir. Bu savaşta Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dişinin kırılması üzerine yüzündeki kanları temizledi. Kanın dinmediğini görünce bir hasır parçasını yakıp küllerini Rasulüllah (s.a.s.)’ın yüzüne bastırmak suretiyle kanı durdurmayı başardı.

Allah Rasulü (s.a.s.) Hz. Fatıma (r.anha)’ya son hastalığı sırasında Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ile her yıl bir defa birbirlerine okuduklarını, bu sene Cebrail’in aynı maksatla iki defa geldiğini, bunun ise vefatının yaklaştığına işaret olduğunu söylemesi üzerine Fatıma (r.anha) ağlamaya başlamış: Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, ailesinden ilk önce kendisine onun kavuşacağını, ayrıca onun mümin kadınların hanımefendisi olduğunu söylemesi üzerine de gülüp sevinmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’e çok düşkün olan Fatıma (r.anha) babasının vefatından dolayı çok sarsıldı. Rasul-i Ekrem (s.a.s.) defnedildikten sonra gördüğü Enes b. Mâlik (r.a.)’e “Rasulüllah’ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu?” diyerek ağladı ve daha sonra da günlerce gözyaşı döktü.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in vefatının ardından Fatıma (r.anha) ile Abbas b. Abdülmuttalib (r.a.) Halife Ebu Bekir (r.a.)’e gelerek Rasulüllah (s.a.s.)’ın mirasından hisselerini istediler. Bu miras Fedek ve Hayber’deki hurmalıklarla Medine’deki bir bahçeden ibaret olup Hz. Peygamber (s.a.s.) bu arazilerin gelirini halkın hizmetine, yolcularla misafirlere ve kendi ailesine harcamaktaydı. Halife onlara, Rasulüllah (s.a.s.)’ın peygamberlerin miras bırakmayacağına dair hadisini hatırlatarak onun mirasının söz konusu olamayacağını, fakat ailesinin geçiminin eskiden olduğu gibi yine buraların gelirinden sağlanacağını, kendisinin bu araziyi Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yaptığı şekilde bir mütevelli gibi kullanacağını söyledi. Hz. Âişe (r.anha) ile diğer bazı sahâbîlerin bu hadisi tasdik etmeleri üzerine miras iddiasından vazgeçildi.

Hz. Fatıma (r.anha), Rasulüllah (s.a.s.)’ın ölümünden beş buçuk ay sonra 3 Ramazan 11 (22 Kasım 632) tarihinde vefat etti. Cenaze namazını Hz. Abbas (r.a.) veya Hz. Ali (r.a.) kıldırdı. Vasiyeti üzerine geceleyin Hz. Ali (r.a.), Hz. Abbas (r.a.) ile oğlu Fazl (r.a.) tarafından Cennetü’l-Bakî’a defnedildi.

Rasulüllah (s.a.s.)’ın terbiyesiyle yetişen Hz. Fatıma (r.anha) onun hem haya ve edep gibi özelliklerine, hem de konuşma tarzından yürüyüşüne kadar birçok vasfına sahip oldu. Babasının uygun gördüğü hayat tarzını benimseyerek onun gibi sade bir yaşadı. Bu güzel vasıfları sebebiyle Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Fatıma (r.anha)’yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper, ona iltifat edip yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Fatıma (r.anha) da onu aynı şekilde karşılayıp ağırlardı. Hz. Peygamber (s.a.s.) sefere giderken aile fertlerinden en son Fatıma (r.anha) ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Kadınlardan en çok Fatıma (r.anha)’yı, erkeklerden de Ali (r.a.)’yi sevdiğini söyleyen Rasul-i Ekrem (s.a.s.), “Fatıma benim bir parçamdır, onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur” ve “Bana melek gelerek Fatıma (r.anha)’nın cennetliklerin hanımefendisi olduğunu müjdeledi” demiş cennetlik kadınların en faziletlilerini saydığı bir başka hadisinde de önce Hz. Hatice (r.anha) ile Fatıma (r.anha)’nın, sonra da Âsiye ile Meryem’in adlarını söylemiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Fatıma (r.anha)’ya olan sevgisini gösteren önemli bir olay, Mekke’nin fethinden sonra Hz. Ali (r.anha)’nin Ebu Cehil’in kızı Cüveyriyye ile evlenmek istemesi veya Ebu Cehil’in yakınlarının kızlarını Hz. Ali (r.a.) ile evlendirmek için Rasul-i Ekrem (s.a.s.)’in iznini talep etmeleri üzerine onun gösterdiği tepkidir. Bu vesile ile yaptığı konuşmalarda Fatıma (r.anha)’nın kendisinin bir parçası olduğunu, onun üzülmesini istemediğini, Rasulüllah (s.a.s.)’ın kızı ile Allah düşmanının kızının bir araya gelemeyeceğini, ancak Ali (r.a.)’nin Fatıma (r.anha)’yı boşadıktan sonra bir başka kadınla evlenebileceğini söyledi. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.)’in konuşmasına başlarken öbür damadı Ebü’l-Âs’ın kendisine verdiği sözde durduğunu belirtmesi, Ebü’l-Âs’a Zeyneb (r.anha)’in üzerine bir başka kadınla evlenmemeyi şart koştuğunu hatıra getirmekte, aynı şekilde Hz. Ali (r.a.)’den de böyle bir söz aldığını, fakat Ali (r.a.)’nin bunu unutmuş olabileceğini düşündürmektedir. Bu olaydan sonra Hz. Ali (r.a.) Fatıma (r.anha)’nın vefatına kadar bir başka kadınla evlenmediği gibi cariye de edinmemiştir. Rasul-i Ekrem (s.a.s.)’in her fırsatta Ali (r.a.) ile Fatıma (r.anha)’nın evine gelerek ikisinin arasına oturması, hem kızına hem de damadına beslediği derin sevgiyi ifade etmesi onları birbirine bağlamış, hatta zaman zaman her biri Rasulüllah (s.a.s.)’ın kendisini daha çok sevdiğini ileri sürerek onun gönlündeki müstesna yerlerinden emin olduklarını göstermişlerdir.

Allah Rasulü (s.a.s.) Fatıma (r.anha)’nın oğulları olan Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.)’i çok severdi ve onlarla sık sık oynardı. Ebu Hureyre (r.a.) bir gün Allah’ın Rasulü (s.a.s.) ile dışarı çıktıklarını ve Fatıma (r.anha)’nın evine geldiklerinde Peygamber (s.a.s.)’in Hasan (r.a.)’ı kastederek “Küçük adam orada mı? Küçük adam orada mı?” buyurduğunu ve Hasan (r.a.)’ın geldiğini, kucaklaştıkları sırada Allah’ın Rasulü (s.a.s.)’nün: “Ey Allah’ım ben onu seviyorum, senin de onu ve onu sevenleri sevmeni niyaz ediyorum!” buyurduğunu rivayet etmiştir. Üsame b. Zeyd (r.a.)’in rivayetine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) Hasan (r.a.)’ı ve onu alır: “Ey Allah’ım! Onları sevdiğim için, onları sevmeni niyaz ediyorum” diye dua ederdi. Bir başka rivayette Üsâme b. Zeyd (r.a.) Rasulüllah (s.a.s.)’ın kendisini ve Hasan (r.a.)’ı dizlerine aldığını bir dizine kendisi ve bir dizine Hasan (r.a.)’ı oturttuğunu ve “Ey Allah’ım! Onlara merhamet etmeni niyaz ediyorum, çünkü ben onlara merhamet ediyorum” diye dua ettiğini söylemiştir. Yine Üsame b. Zeyd (r.a.) şöyle der: “Bir gece bir işim için gittiğimde, Peygamber dışarıya elbisesinin içinde bir şeyle çıktı. Ben, ona işimden bahsetmeyi bitirdiğimde, elbisesinin içinde ne olduğunu sorunca elbisesini açtığında Hasan (r.a.) ile Hüseyin (r.a.)’i gördüm. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Bunlar benim oğullarım, benim kızımın oğulları! Ey Allah’ım ben onları seviyorum, senin de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum.”

Hz. Fatıma (r.anha)’dan on sekiz hadis rivayet edilmiş olup tamamı Kütüb-i Sitte’de yer almakta, bunlardan ikisi hem Sahîh-i Buhârî hem de Sahîh-i Müslim’de bulunmaktadır. Kendisinden Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan ile Hüseyin, Hz. Âişe, Ümmü Seleme, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hizmetkârı Ümmü Râfi’in karısı Selma, Enes b. Mâlik ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Ayrıca Hz. Hüseyin’in kızı Fatıma’nın ve daha başka ravilerin ondan mürsel rivayetleri vardır.

Biyografi: Prof. Dr. Adem APAK
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kaynak: Diyanet Haber
Gönderen: haberler
159 defa okundu 
 


_Net.tr advertorial

_medya advertorial

_gundem advartorial
İzmir Ortodonti
Artık erkeklerin de istediklerini paylaşabilecekleri bir platformları var: Erkekler Soruyor
Türk Takımları Avrupa’da Bu Haftayı Puansız Kapattı
Almanya’da Yaşamak ve Günlük Yaşam Şartları
Tarzınızı Oluşturacak Kıyafetler Erşan Giyimde

_biz advertorial

İslam
Müminlerin annesi: Hazreti Fatıma
DEDE PAŞA HAZRETLERİ (BAYBURDİ)
FATİHA DA NE OKUYORUZ
EHEMMİ MÜHİMME TERCİH
HAKLAR NASIL KORUNUR

Yaşam
Depremzedelere Gönderilen Mektuplar Duygulandırıyor
Deprem Toplanma Alanını 2 Metrekarenin Üzerine Çıkardık
SARI İNEĞİ SATMAK
Kızılay Depremzede Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu
Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Yeni Bir Proje Başlatıyor

Spor
GMG KASTAMONUSPOR MAÇI HAZIRLIKLARIMIZ BAŞLADI
"PANDEMİYE RAĞMEN ÇALIŞMALARI DURDURMADIK"
Yeni Puansız Hafta
Ormanspor’da İstikamet Van
Bu Kez Eselim...

Sinema
“KAPAN” FİLMİ EKİBİ SEYİRCİSİNİN SORULARINI YANITLADI
10. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NE BAŞVURULAR BAŞLADI!
SEYİD ÇOLAK’IN BOL ÖDÜLLÜ FİLMİ “KAPAN” VİZYONA GİRİYOR
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu!
8. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NDE “ALTIN YUNUS”LAR SAHİPLERİNİ BULDU

Sağlık
Koronavirüste hayati detay! Virüsü bu kadar bulaşıcı yapan şey ne?
AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNDE TEK VE KÜÇÜK KESİDEN AMELİYAT YAPILIYOR!
6 adımda daha güçlü bağışıklık sistemi
KORONAVİRÜS KORKUSUNU YENMEK İÇİN 10 ÖNERİ
Pandemi sonrası yalnızlık patlaması yaşanacak

 

 
Politika
Çizmelioğlu’ndan Dalgıç’a sert eleştiri
GÜNAY’den Öğretmenler Günü Mesajı
DSP İl Başkanı GÜVEN’den Öğretmenler Günü Mesajı
Çakırözer’den Yunan Savunma Bakanına sert tepki
SALGININ YENİ DALGASI TÜM DÜNYAYLA BİRLİKTE TÜRKİYE’Yİ DE ETKİSİ ALTINA ALDI

Polis
Tarihi Eserleri Satamadan Yakalandılar
Kaza Yapınca YAKALANDILAR
Polisin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Tedbir Karar Sayısı %72 Arttı
Kaçsalarda Yakalanmaktan Kurtulamadılar
Çiftlik evinde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Otomobil-Motorsiklet
ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
LPG’Lİ ARAÇ SAHİPLERİ KIŞ BAKIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?
AÇIK OTO PAZARI 10.00’DAN SONRA HİZMET VERECEK
Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı! Fiyatlar artacak mı
Volvo Trucks elektrikli kamyonlar 2021’de Avrupa’dan başlayarak yollarda olacak

Magazin
TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
CHP’nin Biden sevdası Bayrakçı’yı çileden çıkardı: Satılmış sizsiniz ulan
New York Times, Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine provokasyon dedi
MSB’den Azerbaycan ordusu için özel video
Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Kültür-Sanat
2020 Erişilebilirlik Ödülleri
BİR ‘AVM KÜTÜPHANESİ’ DAHA
21. Ulusal Çocuk Forumu Başladı
YUNUS EMRE PROTOKOLÜ İMZALANDI
Herkes için her yerde kültür sanat

Güncel
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan Korona için yeni tedbirler
SOSYAL MESAFE YOK! Endişe uyandıran görüntüler
Bu Son Asfalt Çalışması Olsun TEKSAN’da Asfalt ÇALIŞMASI BAŞLADI
Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 6713
Otogar Esnafının EBB’den Destek Beklentisi YANIT BULMADI

Eğitim
Vali Erol Ayyıldız’ın “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı
ESOGܒde COVID-19 Araştırmalarına Yönelik Yayınlar Çoğalıyor
Uzaktan eğitimin DEHB’li çocuklar için dezavantajları var
BAKAN ZİYA SELÇUK’UN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ ÇEVRİM İÇİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekonomi
“VİRÜSÜN KAYNAĞI BİZ DEĞİLİZ”.!
İndirim Günlerinde Akıllı Alışverişin 7 Püf Noktası
2021’de 6,5 Gün İzinle 40 Günlük Tatil Yapmak Mümkün!
Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa ülkelerini geride bıraktı
ADALET BAKANI GÜL, HAZİNE VE MALİYE BAKANI ELVAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Ekoloji
ANDA Arama Kurtarmadan Ateş Savaşçılarına Destek
KENT MERKEZİNE İNEN TİLKİ DOĞAYA BIRAKILDI
Yabani Zeytin Ağaçları Ekonomiye Kazandırılıyor
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM EYLEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Sonbahar Fidan Sevkiyatları: 711 bin Fidan Gönderildi

Bilim-Teknoloji
Hedef bu kez POS cihazları
Kasım indirimleri için güvenli ve hesaplı alışveriş tüyoları
Zoom kullanımı 139 kat arttı
2021 YILINDA BİZLERİ BEKLEYEN 8 SİBER GÜVENLİK SORUNU
Sağlık ve fitness mobil uygulamalarına talep yüzde 67 arttı

Ziyaretçi: 16.128.522 - Hit: 16.450.921
eskisehirburada.com